Jatkuva kehitystyö

Tuotteidemme korkea laatu perustuu jatkuvaan tuotekehitykseen yhteistyössä eri tutkimuslaitosten, lääketieteen asiantuntijoiden sekä tuotteidemme loppukäyttäjien kanssa.

Käytämme vain parhaita, testattuja materiaaleja. Tuotteidemme ominaisuudet perustuvat tutkimustuloksiin ja pitkäjännitteiseen kehitystyöhön.

 Telespro-suojavaatteen kehitys

Telespro-suojavaate kehitettiin Kuopion yliopiston Fysiologian laitoksen Ergovaate - erityisvaatteita terveys- ja sosiaalialalle -projektissa vuosina 2001-03. Kehitystyön lähtökohtana olivat vaatetusfysiologian, lämpöfysiologian, sekä sairaalan ulkopuolisen ensihoidon asiantuntemus.

Telespro-suojavaatteen prototyypin lämmönsuojausominaisuuksien fysiologiset mittaukset Kuopion yliopiston kylmälaboratoriossa osoittivat, että prototyyppi suojasi kylmyydeltä paremmin kuin verrokkina käytetty peite. Lue lisää fysiologisista mittauksista.


Telespro-suojavaate kehitettiin yhteistyössä ensihoidon ammattilaisten kanssa. Suojavaatteesta valmistui neljä perättäistä prototyyppiä, joiden toimivuutta testattiin simuloiduissa työtilanteissa ja pelastusharjoituksissa. Lue lisää käytettävyyden testauksista.